Personuppgifter i vården

Sammanfattning Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att din vård ska bli bra och säker. Uppgifterna får bara användas av dem som är behöriga till det. Den här texten handlar om hur personuppgifter används inom vården. Den handlar också om vilka rättigheter du har när det
» Läs mer

1 2 3 21