Läkemedel och miljö

Sammanfattning Läkemedel behövs för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men användning av läkemedel kan göra att läkemedelsrester sprids i naturen. Där kan vissa av dem göra skada, framförallt på fiskar och andra djur som lever i vatten. Du kan själv bidra till att minska påverkan på miljön genom att lämna in överblivna läkemedel på
» Läs mer

1 2 3 26