Nationella kvalitetsregister

Sammanfattning I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister. Vad är ett kvalitetsregister? Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. Vilka uppgifter som registreras varierar mellan
» Läs mer

1 2 3 29