Om du inte är nöjd med tandvården

Sammanfattning Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål. I de flesta fall kan klagomål och eventuella missförstånd redas ut genom kontakt med den som har utfört tandvården. I första hand ska du framföra ditt klagomål direkt till den person som du har blivit undersökt eller
» Läs mer

1 2 3