Lex Sarah

Lex Sarah-anmälan Personalen måste anmäla missförhållanden Lex Sarah är en bestämmelse som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten. Bestämmelsen gäller också för den personal som arbetar vid Statens institutionsstyrelse (SiS) med att vårda barn
» Läs mer

1 2 3 10