Organdonation

Sammanfattning Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa. De organ som främst transplanteras är njure, lever, hjärta och lunga. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och
» Läs mer