Ersättning vid vårdskada

Patientförsäkringen Skada kan ge rätt till ersättning Om man skadas inom vården kan man få ersättning för sveda och värk under läkningstiden och  för invaliditet om skadan leder till bestående funktionsnedsättning. Även ersättning för extra kostnader och inkomstbortfall kan man ha rätt till i samband med en vårdskada. Leder en vårdskada till dödsfall kan det bli
» Läs mer