Hitta rätt i sjukvården

Det är inte alltid lätt att själv bedöma hur sjuk man är. På telefon 1177 bedömer erfarna sjuksköterskor dina besvär. De ger råd och, när det behövs talar de om var du ska söka hjälp. Väntetiderna bli kortare och vården bättre om du vet vart du ska vända dig. Öppenvård och slutenvård Sjukvården kan delas
» Läs mer

1 2