Organdonation

De organ som främst transplanteras är njure, lever, hjärta och lunga. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad. Du själv bestämmer om du vill donera eller inte. Däremot kan du inte bestämma vem organen eller vävnaderna ska doneras till. Det beslutas av läkare och grundas på det medicinska behovet hos
» Läs mer