Blodförtunnande läkemedel

Översikt

Blodförtunnande läkemedel motverkar blodproppar

Blodförtunnande läkemedel kallas också antikoagulantia, som är ett samlingsbegrepp för de läkemedel som används för att förebygga och behandla blodproppar.

Blodproppar i viktiga organ är orsaken till några av våra vanligaste allvarliga sjukdomar. Om de bildas i hjärtats kranskärl kan man få en hjärtinfarkt. Om de bildas i hjärnan kan man få stroke, ett så kallat slaganfall. Andra exempel är blodpropp i lungan, vilket ofta kallas lungemboli och blodpropp i benens djupa blodkärl som kallas djup ventrombos.

Så bildas en blodpropp

Blodet har förmågan att levras, koagulera, för att stoppa blödningar. När ett blodkärl skadas klumpar blodplättarna, de så kallade trombocyterna, i blodet ihop sig och fäster sig på den skadade kärlväggen. Det bildas en ”plugg” som hejdar blödningen. Det finns flera ämnen i blodet som har betydelse för blodets levringsförmåga och hjälper till att förstärka ”pluggen”. När kärlväggen har reparerats ser andra ämnen i blodet till att koagulationen inte fortsätter, och blodproppen löses upp igen. Det här är något som ständigt pågår i kroppen och som skyddar mot blödningar.

Ibland kan blodproppar börja växa till vid en skada på ett blodkärl. När blodplättar och andra ämnen i blodet bidrar till att blodproppen byggs på, blir blodcirkulationen genom kärlet långsammare. Till slut kan blodkärlet bli helt tilltäppt.

Blodproppar kan också bildas utan att blodkärlet har skadats. Då kan blodplättar börja fästa sig vid ojämnheter i kärlväggen som har orsakats av till exempel åderförfettning.

Hela eller delar av blodproppen kan lossna och följa med blodet. Inom sjukvården kallas en sådan blodpropp för emboli.

Syftet med blodförtunnande läkemedel

Om man får en propp kan blodförtunnande läkemedel motverka att proppen växer. Läkemedlen hjälper kroppen att lösa upp proppen så att blodkärlet öppnas och minskar skadornas omfattning. Medicinerna förebygger också att nya proppar bildas.

Om man har ökad risk att få proppar, till exempel om man har opererats eller har förmaksflimmer i kombination med andra riskfaktorer, kan man få blodförtunnande medicin som förebyggande behandling.

Läs mer: Attackvis förmaksflimmer och Kroniskt förmaksflimmer

Vilka läkemedel används vid behandlingen?

Blodförtunnande läkemedel brukar delas in i fyra olika grupper

 • trombocythämmare
 • vitamin K-hämmare
 • trombinhämmande medel och övriga antitrombotiska medel
 • heparingruppen.

Dessa läkemedel verkar antingen genom att minska blodplättarnas förmåga att klumpa ihop sig eller genom att på olika sätt påverka bildningen av de ämnen som blodproppen byggs upp av.

Vilket läkemedel läkaren väljer beror på vilken sjukdom man har. Ibland kan man behöva använda flera blodförtunnande läkemedel samtidigt. Läkaren tar även hänsyn till om man har andra sjukdomar eller tar andra läkemedel. De blodförtunnande läkemedlen ökar blödningsrisken, därför görs en individuell bedömning.Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Om du har besvärliga biverkningar bör du kontakta din läkare. Dosen kan behöva ändras eller så kan du få prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Blodförtunnande läkemedel och blödningar

Alla blodförtunnande läkemedel gör att blodet inte levrar sig lika lätt som vanligt. Det innebär att man blöder lättare och att en liten skada, till exempel ett skärsår kan göra att man blöder kraftigt.

Näsblod, blod i urinen, svart avföring, många och stora blåmärken eller andra symtom på blödning kan vara tecken på att behandlingen har blivit alltför kraftig.

Om man ska opereras är det viktigt att man talar om att man tar blodförtunnade läkemedel eftersom man kan få blödningar som kan vara svåra att stoppa. Det gäller också om man behöver göra ett större ingrepp hos tandläkare, som till exempel att dra ut en tand. Ibland kan man tillfälligt behöva sluta ta medicinen.

För vissa läkemedel kan man behöva använda ett så kallat motgift för att snabbt kunna avbryta den blodförtunnande effekten. Det kan vara till exempel vid en allvarlig blödning eller en akut operation.

Trombocythämmare

Så här fungerar medicinen

Trombocythämmare förhindrar att blodplättarna, trombocyterna, klumpar ihop sig. På så sätt förebygger medicinerna att blodproppar bildas. Effekten kvarstår i cirka en vecka. Om man avbryter medicineringen tar det flera dagar innan blodet kan levra sig som vanligt igen.

Till gruppen trombocythämmare hör läkemedel som innehåller de verksamma ämnena acetylsalicylsyra, klopidogrel, tikagrelor eller prasugrel.

Trombocythämmare används om man har kärlkramp, efter hjärtinfarkt och stroke samt när man har gjort en ballongvidgning av hjärtats kranskärl. Om man har fått ett stabiliserande nät, en så kallad stent, insatt i kranskärlet brukar man också få något av dessa läkemedel. Detta förhindrar att blodproppar bildas i anslutning till stenten. Trombocythämmare anses inte räcka som förebyggande behandling mot stroke vid oregelbunden hjärtrytm, så kallat förmaksflimmer.

Till gruppen trombocythämmare hör även det verksamma ämnet dipyridamol. Man kan få dipyridamol ensamt eller tillsammans med acetylsalicylsyra efter en stroke. Det är vanligt att läkaren väljer ett så kallat kombinationspreparat, som innehåller både acetylsalicylsyra och dipyridamol.

Det vanligaste blodförtunnande läkemedlet är Trombyl som innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra, samt Plavix som innehåller klopidogrel. De används mest om man har kärlkramp samt efter hjärtinfarkt eller stroke. Acetylsalicylsyra finns också i vanliga receptfria värktabletter som till exempel Treo, Bamyl och Aspirin. Blodförtunnande läkemedel innehåller en mycket lägre dos acetylsalicylsyra än värktabletterna. De nya trombocythämmare, tikagrelor och prasugrel, ersätter mer och mer Plavix.

Viktigt

Man ska inte använda trombocythämmare utan att samråda med en läkare
om man har magsår, brist på blodplättar, blödarsjuka eller allergi mot acetylsalicylsyra.

Om man tar andra läkemedel samtidigt finns det risk för att effekten av trombocythämmare påverkas, till exempel kan risken för blödningar öka. Om man måste ta ett annat läkemedel kan därför doseringen behöva ändras. Det gäller till exempel smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID. Många av dem kan man köpa receptfritt, till exempel Voltaren, Diklofenak T, Ipren och Pronaxen. Det gäller också vissa naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Därför ska man alltid rådgöra med läkare eller fråga på ett apotek innan man använder något annat läkemedel.

Man ska inte använda klopidogrel tillsammans med vissa läkemedel mot magbesvär eftersom effekten av klopidogrel då kan minska. Detta gäller läkemedel som till exempel innehåller omeprazol.

Graviditet och amning

Om man använder trombocythämmare och planerar att bli gravid eller ammar bör man rådgöra med läkare.

Biverkningar

Vissa personer som använder trombocythämmare kan få blödningar. En del personer kan få till exempel magbesvär, hudutslag eller blåmärken.

Har man allergi eller astma finns en ökad risk för överkänslighetsreaktioner vid användning av acetylsalicylsyra.

Läkemedel som ingår i gruppen trombocythämmare

 • Trombyl som innehåller acetylsalicylsyra
 • Plavix och Clopidogrel som innehåller klopidogrel
 • Efient som innehåller prasugrel
 • Brilique som innehåller tikagrelor
 • Persantin Depot som innehåller dipyridamol
 • Asasantin Retard som innehåller dipyridamol och acetylsalicylsyra
 • Diprasorin som innehåller dipyridamol och acetylsalicylsyra.

Vitamin K-hämmare

Så här fungerar medicinen

Vitamin K-hämmare minskar effekten av vitamin K, som behövs för att blodet ska levra sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar i blodkärlen.

Till gruppen vitamin K-hämmare hör läkemedel som innehåller det verksamma ämnet warfarin.

Warfarin är ett av de vanligaste blodförtunnande medlen som används i Sverige. Medicinen får man bland annat om man har inopererade mekaniska hjärtklaffar. Man kan också få den om man har haft en blodpropp i benet eller i lungan eller för att förebygga blodproppar i ben och lungor. Man kan också få warfarin förebyggande mot stroke och annan blodpropp vid förmaksflimmer.

Behandlingen sköts ibland av vårdcentralen och ibland av speciella mottagningar.

Doseringen varierar från person till person och kan även variera för samma person över tid. Ärftliga faktorer, kostvanor och andra mediciner kan påverka mängden tabletter som behövs. Blodets förmåga att levra sig måste därför kontrolleras regelbundet för att bestämma vilken dos man ska ta. Det görs genom att man får lämna blodprov där det så kallade PK (INR)-värdet mäts.

Om man har glömt att ta en dos av medicinen ska man rådgöra med vårdpersonal.

Viktigt

Man kan få en informationsbricka samt ett kort som visar att man behandlas med warfarin. Brickan kan man ha runt halsen som säkerhet om man skulle råka ut för något som gör att man inte själv kan berätta det. Man kan få brickan och kortet på mottagningen där man behandlas.

Om man tar andra läkemedel samtidigt finns det risk för att effekten av warfarin påverkas, till exempel kan risken för blödningar öka. Därför ska man alltid rådgöra med läkare eller fråga på ett apotek innan man använder något annat läkemedel. Det gäller också vissa naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Om man måste ta ett annat läkemedel kan doseringen av warfarin behöva ändras.

Man bör till exempel undvika att ta warfarin tillsammans med vissa smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra i Bamyl, ibuprofen i Ipren, diklofenak i Voltaren och naproxen i Naprosyn. 

Graviditet och amning

Man ska inte använda warfarin när man är gravid eftersom det verksamma ämnet i medicinen påverkar fostret och kan orsaka missbildningar. Däremot kan man använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan få blödningar. Detta beror vanligen på att man fått för kraftig effekt av medicinen. Man ska alltid kontakta sin mottagning där man behandlas om man får blödningar.

Läkemedel som ingår i gruppen vitamin K-hämmare

 • Waran
 • Warfarin Orion, som inte innehåller färgämnet indigokarmin

Trombinhämmande och övriga antitrombotiska medel

Så här fungerar medicinen

Medicinerna verkar genom att blockera ett ämne i blodet som medverkar till att blodet levrar sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar.

Till läkemedelsgruppen hör läkemedel som innehåller de verksamma ämnena dabigatran, apixaban, rivaroxaban eller fondaparinux.

Dessa läkemedel används vid vissa tillfällen då man har ökad risk för att få blodpropp, till exempel vid operation av höft- eller knäledsprotes. De kan också användas om man har oregelbunden hjärtrytm, så kallat förmaksflimmer, och samtidigt har någon annan sjukdom som också ökar risken för blodpropp. Det kan till exempel vara hjärtsvikt eller högt blodtryck. Vissa av dessa mediciner används också för behandling av djup ventrombos och lungemboli.

Om man tar dessa läkemedel behöver man inte kontrollera PK (INR)-värdet som vid warfarin-behandling. Däremot behöver njurfunktion och följsamhet till behandlingen kontrolleras, oftast via den vanliga mottagningen.

Viktigt

Eftersom effekten normalt inte mäts är det viktigt att vara noga med att ta sin tablett regelbundet för att få önskad effekt av medicinen. Om den blodförtunnande effekten behöver brytas inför exempelvis en operation, så hävs effekten snabbt när behandlingen avbryts på grund av att läkemedlen snabbt bryts ner i kroppen. Vid behov av akut operation eller om akut blödning uppträder finns behandling man kan få.

Har man besvär med matstrupe, magsäck eller har dåligt fungerande njurar ska man vanligtvis inte ta dabigatran, men även rivaroxaban och apixaban ska användas med försiktighet.

Man kan få en informationsbricka samt ett kort som visar att man behandlas med medicinerna. Brickan kan man ha runt halsen som säkerhet om man skulle råka ut för något som gör att man inte själv kan berätta det. Man kan få brickan och kortet på mottagningen där man behandlas.

Om man tar andra läkemedel samtidigt finns det risk för att effekten av medicinerna påverkas, till exempel kan risken för blödningar öka. Om man måste ta ett annat läkemedel kan därför doseringen behöva ändras. Det gäller till exempel smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID. Många av dem kan man köpa receptfritt, till exempel Voltaren, Diklofenak T, Ipren och Pronaxen. Det gäller också vissa naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Därför ska man alltid rådgöra med läkare eller fråga på ett apotek innan man använder något annat läkemedel.

Graviditet och amning

Det är inte helt känt hur fostret eller barnet påverkas om man är gravid eller ammar. Läkemedlen ska inte tas under pågående graviditet eller om man planerar att bli gravid eller ammar.

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedel i denna grupp kan få blödningar. Man ska alltid kontakta sin mottagning där man behandlas om man får blödningar.

Läkemedel som ingår i gruppen trombinhämmande medel och övriga antitrombotiska medel

 • Pradaxa som innehåller dabigatran
 • Eliquis som innehåller apixaban
 • Xarelto som innehåller rivaroxaban
 • Arixtra (spruta) som innehåller fondaparinux.

Heparingruppen

Så här fungerar medicinen

Medicinerna verkar genom att blockera flera ämnen i blodet som medverkar till att blodet levrar sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar.

Till heparingruppen hör läkemedel som innehåller heparin, dalteparin, enoxaparin, eller tinzaparin.

Läkemedlen minskar risken för att blodproppar ska bildas, och de används som förebyggande behandling om man har ökad risk för att få blodproppar. De används också för att underlätta upplösning av blodproppar som redan bildats. De tas också när man inte kan ta warfarin eller vissa andra antikoagulantia, till exempel i samband med operationer eller graviditet. En vanlig anledning till att man behandlas med dessa mediciner är blodproppar i benen eller lungorna.

I vissa fall, om man har hög risk att få hjärtinfarkt, kan man få läkemedel från heparingruppen tillsammans med låga doser acetylsalicylsyra under en begränsad tid.

Medicinerna tas som en spruta i underhudsfettet i magen. Man får ofta lära sig att ta sprutorna själv hemma, kanske med hjälp av en anhörig. Om det behövs kan man få hjälp av en distriktssköterska.

Viktigt

Man kan få en informationsbricka samt ett kort som visar att man behandlas med medicinerna. Brickan kan man ha runt halsen som säkerhet om man skulle råka ut för något som gör att man inte själv kan berätta det. Man kan få brickan och kortet på mottagningen där man behandlas.

Om man tar andra läkemedel samtidigt finns det risk för att effekten av medicinerna påverkas, till exempel kan risken för blödningar öka. Om man måste ta ett annat läkemedel kan därför doseringen behöva ändras. Det gäller till exempel smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID. Många av dem kan man köpa receptfritt, till exempel Voltaren, Diklofenak T, Ipren och Pronaxen. Det gäller också vissa naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Därför ska man alltid rådgöra med läkare eller fråga på ett apotek innan man använder något annat läkemedel.

Graviditet och amning

Dessa läkemedel används ofta i stället för warfarin under graviditet. Om man behöver använda läkemedlen när man ammar ska man rådgöra med läkare.

Biverkningar

Man kan få blåmärken runt injektionsstället och det är inget man behöver oroa sig för.

Vissa personer som använder läkemedel i denna grupp kan få blödningar. Man ska alltid kontakta sin behandlande läkare om man får blödningar.

Läkemedel ingår i gruppen

 • Fragmin som innehåller dalteparin
 • Heparin som innehåller heparinnatrium
 • Klexane som innehåller enoxaparin
 • Innohep som innehåller tinzaparin.
Senast uppdaterad:
2015-08-21
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sören Hansen, läkare, specialist i internmedicin, Höglandssjukhuset, Eksjö

(Visited 3 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden