Alfadil BPH

Läkemedelsinformation

Alfadil BPH är ett läkemedel som används vid godartad prostataförstoring. Det tillhör läkemedelsgruppen alfareceptorblockerande medel och det verksamma ämnet är doxazosin.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter, i styrkorna 4 och 8 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Vid prostataförstoring orsakas besvären av att den glatta muskulaturen i urinblåsans slutmuskel, prostatakörteln och den del av urinröret som går genom prostatakörteln är sammandragen. Det verksamma ämnet i medicinen, doxazosin, får dessa muskler att slappna av. Det gör att det går lättare att kissa.

Medicinen motverkar även täta urinträngningar som kan förekomma vid prostataförstoring.
På lite längre sikt kan den glatta muskulaturen i viss mån tillbakabildas och man kan då ha en viss bestående effekt av medicinen även när man slutat ta den. Om man slutar med behandlingen är det dock vanligt att besvären återkommer.

Det tar vanligen två till tre veckor innan läkemedlet verkar fullt ut.

Hur tar man medicinen?

Man ska svälja depåtabletten hel med lite vatten. Depåtabletten ska kunna lösa sig långsamt i magtarmkanalen och ge effekt under lång tid.
Samtidigt minskar risken för biverkningar. Om man tuggar eller krossar depåtabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Ibland kan man se någonting som liknar en tablett i avföringen. Det är det tomma skalet av tabletten som blir kvar och följer med avföringen ut ur kroppen.

Tabletterna är känsliga för fukt och bör därför förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man börjar vanligen med en tablett på 4 mg en gång per dag. I vissa fall kan dosen senare behöva ökas till högst 8 mg per dag.

Om man har glömt att ta en depåtablett ska man hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt, nästa gång det är dags.

Viktigt

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Det verksamma ämnet i medicinen, doxazosin, sänker blodtrycket. Om man tar andra läkemedel mot högt blodtryck samtidigt kan den blodtryckssänkande effekten förstärkas.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan drabbas av yrsel, som i värsta fall kan göra att man svimmar. Yrseln kan bero på blodtrycksfall och kommer oftast efter första dosen eller efter kraftiga höjningar av dosen. Yrseln kan delvis undvikas om man startar behandlingen med en låg dos.

Man bör ta tabletten på kvällen eftersom yrseln inte brukar vara så besvärlig när man ligger ned.

Det händer även att man kan få huvudvärk, hjärtklappning, ryggvärk och klåda av medicinen. Andra kan må illa eller drabbas av att vätska ansamlas i armar och ben.

Om man får biverkningar som är besvärliga bör man kontakta sin läkare. Dosen kan behöva ändras, eller så kan man behöva pröva ett annat läkemedel.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller doxazosin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.
Exempel på läkemedel som innehåller doxazosin är

  • Alfadil, som används vid högt blodtryck
  • Doxazosin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Doxazosin Actavis.

Andra läkemedel som verkar på samma sätt

Det finns andra läkemedel som verkar på samma sätt och som man inte ska använda samtidigt med Alfadil BPH:

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:
2015-11-27
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tareq Alsaody, kirurg, specialiserad på njurar och urinvägar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden