Acetylcystein Meda

Läkemedelsinformation

Vad är Acetylcystein Meda?

Acetylcystein Meda används om man har besvär av segt slem vid kronisk luftrörskatarr, bronkit. Medicinen i lösning, som man andas in, kan även användas om man har en sjukdom som heter cystisk fibros.

Lösningen kan också utnyttjas för att framställa ögondroppar som används vid keratokonjunktivitits sicca, inflammation i ögat, som ger segt tårsekret.

Det verksamma ämnet i medicinen är acetylcystein.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som brustabletter i styrkan 200 milligram och som lösning för nebulisator i styrkan 200 milligram per milliliter. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Acetylcystein Meda finns i olika former, bland annat i medicin som man andas in. När man andas in medicinen blir segt slem mer tunnflytande. Då kan det bli lättare att hosta upp slem som annars täpper till luftvägarna.

Det är inte känt hur det fungerar när man tar medicinen som brustabletter upplösta i vatten. Brustabletterna gör inte segt slem tunnflytande men minskar risken för infektioner i luftrören om man har kronisk luftrörskatarr.

Hur tar man medicinen?

Man löser brustabletten i ett halvt till ett helt glas vatten och dricker upp vätskan. De är känsliga för fukt och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Oftast andas man in lösningen med hjälp av en apparat som kallas för nebulisator. Med hjälp av övertryck och speciella ventiler omvandlas vätskan till mycket små droppar. När dropparna andas in följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där den verkar.

Acetylcystein lösning för nebulisator har en speciell doft, men det betyder inte att det är något fel på förpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos är 1 brustablett 2-3 gånger dagligen. Av medicinen i lösning andas man vanligen in 1-3 milliliter 3-4 gånger per dag.

Biverkningar

Man kan till exempel må illa eller få diarré av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller acetylcystein

Det finns andra läkemedel som innehåller acetylcystein. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet. Exempel på läkemedel som innehåller acetylcystein är

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:
2013-05-16
Skribent och redaktör:
Granskare:

Helena Almer, läkare, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö

(Visited 3 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden