Utbildningsmaterial 1177 Vårdguiden på telefon

Använd som stöd för sjuksköterskans arbetssätt i sjukvårdsrådgivning via telefon, i samtalsprocessen och samtalsmetodiken. Kort som förklarar samtalsprocessenNationellt för tryck (PDF-format) Folder som presenterar samtalsprocessen Nationellt för tryck (PDF-format) Dragspelskort. Manus med frasförslag i samtalsprocessens fem faser, tänkt som stöd i att arbeta strukturerat i samtalsprocessen. Nationellt för tryck (PDF-format) Publicerad: 2017-02-21 Redaktör: Sofia Davidsson, Kommunikatör, 1177 Vårdguiden Allt
» Läs mer

1 2 3 12