Besök på barnmorskemottagningen under graviditeten

Sammanfattning När du är gravid erbjuds du att regelbundet besöka barnmorskemottagningen. Det är för att se hur du och fostret mår, och för att förbereda inför förlossningen. Besöken är gratis och frivilliga. Som blivande medförälder är du alltid välkommen att följa med på alla besök hos barnmorskan, om den som är gravid vill det. Du
» Läs mer

1 2 3 12