Seebri Breezhaler

Läkemedelsinformation Seebri Breezhaler används för att vidga luftrören vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL . Seebri Breezhaler är ett så kallat antikolinergt läkemedel, som verkar luftrörsvidgande. Det verksamma ämnet är glykopyrron. Läkemedlet används regelbundet för att underlätta andningen.Läkemedlet finns som inhalationspulver i styrkan 44 mikrogram. Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in det genom
» Läs mer

1 2 3 11