Könsdysfori

Sammanfattning Könsdysfori är när du känner att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet och att det innebär ett lidande för dig. Du som har könsdysfori kan få behandling för att må bättre. Det kallas för könsbekräftande behandling. Syftet med behandlingen är att anpassa kroppen så långt som det är möjligt till din könsidentitet.
» Läs mer

1 2 3 4