Rehabilitering efter stroke

Sammanfattning Att få en stroke innebär i allmänhet en stor förändring i livet. Både du och dina närstående kan behöva anpassa er till den nya situationen. Du kan komma att behöva professionell hjälp för att komma tillbaka till ett vardagsliv som du trivs med. Vilka svårigheter man kan få efter en stroke beror på vilken
» Läs mer

1 2 3 8